Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư Quyển 1, (Pdf) Dai Viet Su Ky Toan Thu

-

Đại Việt sử cam kết toàn thư(chữ Hán:大越史記全書),đôi khi call tắt là Toàn thư , là cỗ quốc sử viết bởi văn ngôn của Việt Nam, viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử dân tộc Việt nam giới từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương vương vãi năm 2879 TCN mang đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông công ty Hậu Lê. Bộ sử này được tương khắc in tổng thể và thành lập lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu bao gồm Hoà năm sản phẩm 18, triều vua Lê Hy Tông, có nghĩa là năm 1697. Nó là bộ chủ yếu sử nước ta xưa duy nhất còn mãi sau nguyên vẹn mang đến ngày nay, vì chưng nhiều đời sử quan liêu trong Sử tiệm triều Hậu Lê biên soạn.

Bạn đang xem: Đại việt sử ký ngoại kỷ toàn thư


Bộ sử bắt đầu được Ngô Sĩ Liên, một vị sử quan làm việc trong Sử cửa hàng dưới thời vua Lê Thánh Tông, biên soạn dựa trên sự chỉnh lý và bổ sung hai bộ quốc sử nước ta trước kia cùng mang tên Đại Việt sử cam kết của Lê Văn Hưu và Phan Phu Tiên. Chấm dứt vào niên hiệu Hồng Đức thiết bị 10 (1479), bộ sử mới bao gồm 15 quyển, lưu lại lịch sử việt nam từ 1 thời điểm lịch sử một thời là năm 2879 TCN mang đến năm 1427 khi nhà Hậu Lê được thành lập và hoạt động và mang tên Đại Việt sử ký toàn thư<2>. Sau đó, dù vẫn hoàn thành, Đại Việt sử cam kết toàn thư không được tự khắc in để phát hành rộng rãi cơ mà tiếp tục được rất nhiều đời sử quan trong Quốc sử tiệm sửa đổi, bổ sung và phát triển thêm. Khoảng tầm niên hiệu Cảnh Trị đời vua Lê Huyền Tông, chúa Trịnh Tạc hạ lệnh cho một nhóm văn quan, dẫn đầu là Tham tụng Phạm Công Trứ, thay thế bộ quốc sử của Ngô Sĩ Liên, đôi khi sai soạn tiếp lịch sử vẻ vang Việt Nam từ năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ đến năm 1662 đời vua Lê Thần Tông bên Hậu Lê<2>. Cỗ sử của group Phạm Công Trứ, tất cả 23 quyển, được đem khắc in để phát hành nhưng công việc chưa xong, yêu cầu bỏ dở. Khoảng chừng niên hiệu thiết yếu Hòa đời vua Lê Hy Tông, chúa Trịnh Căn lại hạ lệnh cho một nhóm văn quan, đứng đầu là Tham tụng Lê Hy, tiếp tục khảo đính cỗ sử của group Phạm Công Trứ, đồng thời biên soạn tiếp lịch sử hào hùng Việt Nam từ thời điểm năm 1663 đời vua Lê Huyền Tông đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê<2>. Bộ quốc sử này rước tên là Đại Việt sử ký toàn thư, theo đúng tên nhưng mà sử gia Ngô Sĩ Liên từ thời điểm cách đó gần hai cầm kỷ vẫn đặt cho cỗ sử của ông, tất cả 25 quyển, được xung khắc in toàn thể và tạo ra thành công vào khoảng thời gian Đinh Sửu, niên hiệu chính Hòa năm sản phẩm công nghệ 18 đời vua Lê Hy Tông, có nghĩa là năm 1697<2>.Sau khi xuất bản, Đại Việt sử ký toàn thư liên tục được tái bản bởi những hiệu in của chính quyền và tứ nhân, không những ở nước ta mà bám trên khắp cầm cố giới, trong nhiều thế kỷ sau. Nửa vào cuối thế kỷ 20, sống Việt Nam xuất hiện thêm các bản dịch Đại Việt sử ký toàn thư ra chữ quốc ngữ, phổ cập nhất là bạn dạng dịch dựa vào cơ sở bản in Nội các quan phiên bản - hiện đang lưu giữ lại tại thư viện Viện Viễn Đông bác bỏ cổ ngơi nghỉ Paris, vì Nhà xuất bản Khoa học xã hội chế tạo lần đầu xuân năm mới 1993.Đại Việt sử cam kết toàn thư là bộ chính sử nước ta xưa nhất còn trường tồn nguyên vẹn cho ngày nay, là di tích vô giá của văn hóa dân tộc Việt Nam, là kho bốn liệu nhiều chủng loại không những cần thiết cho ngành sử học tập mà còn khiến cho ích cho nhiều ngành khoa học xã hội khác nữa<3> với cũng là một trong bộ sử có giá trị văn học. Những bộ quốc sử sau này của vn như Đại Việt sử ký kết tiền biên, Khâm định Việt sử Thông giám cương mục đông đảo được biên soạn dựa vào cơ sở của Đại Việt sử ký kết toàn thư
*
*
Đại Việt Sử ký Toàn Thư_Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên***
*

*

English


Lời dẫn
*

大 越 史 記 全 書Đại Việt Sử cam kết Toàn ThưBản in Nội các quan bản
MỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

*

Phiên bản Alpha

Thiết kế và thực hiện Văn phòng Nôm na (Hà Nội):Tô Trọng Ðức, Vũ Xuân Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, và Ngô Thanh Giang
Chỉ đạo: John Balaban, Ngô Thanh Nhàn, và Ngô Trung Việt

*

Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... Soạn thảo (1272 - 1697).Viện khoa học Xã Hội vn dịch (1985 - 1992).Nhà xuất phiên bản Khoa học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

Bộ Đại Việt sử ký kết toàn thư sót lại đến ngày này là một bộ Quốc sử lớn, có giá trị, lần đầu tiên được tự khắc in toàn cục và công bố vào năm Đinh Sửu, niên hiệu thiết yếu Hoà thứ 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Trong lời tựa của lần xuất bạn dạng đó - gọi là Tựa Đại Việt sử ký tục biên - nhóm soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình bộ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho biết bộ Quốc sử này là kết quả của một quy trình biên soạn, tu bổ trải qua không ít đời: "Nước Việt ta, sử ký các đời do các tiên nhân từ Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên tạo ra sự trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh soạn tiếp sau, mang lại đời Lê Huyền Tông (1663 - 1671) sai bầy tể thần Phạm Công Trứ tìm hiểu thêm sử cũ như sử cam kết ngoại kỷ, bản kỷ toàn thư, bạn dạng kỷ thực lục phần đông y theo danh lệ của những sử trước, lại tham xét soạn từ quốc triều Trang Tông Dụ hoàng đế (1533 - 1548) "sai lũ khảo thần khảo đính thêm sử cũ, ở đâu sai thì sửa lại, ở đâu đúng thì chép đem Lại xem tư vấn sự tích cũ, tham khảo các dã sử, các loại biên, từ bỏ Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ hai (1675), toàn bộ sự thực trong 13 năm, cũng điện thoại tư vấn là bản kỷ tục biên. Sách làm cho xong, kéo lên ngự lãm, bèn không đúng thợ tự khắc in, ban bố trong thiên hạ" (Quyển thủ, Đại Việt sử ký tục biên tự, 1b - 3b).

Như vậy, cỗ Đại Việt sử ký kết toàn thư là 1 công trình tập đại thành nhiều bộ sử bởi vì nhiều đơn vị sử học của các đời biên soạn, từ Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, mang lại Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng mọi người cộng sự với họ. Theo bạn dạng in trường đoản cú ván tự khắc năm bao gồm Hoà 18 (1697) sở hữu danh hiệu bạn dạng in Nội những quan phiên bản - từ đây hotline tắt là bản Chính Hoà - cỗ sử này bao gồm quyển thủ 24 quyển, ghi chép một cách hệ thống lịch sử dân tộc bản địa từ chúng ta Hồng Bàng cho năm 1675.

Bố cục của bộ sử như sau:

Quyển thủ: gồm các Lời tựa của Lê Hy, Phạm Công Trứ, Ngô Sĩ Liên, Biểu dâng sách của Ngô Sĩ Liên, Phàm lệ, Kỷ niên mục lục và bài Việt giám thông khảo tổng luận của Lê Trung.

Xem thêm: Phân phối son môi nyx chính hãng, son môi nyx chính hãng, khuyến mãi 2023

Ngoại kỷ: gồm 5 quyển, từ chúng ta Hồng Bàng đến các Sứ quân.

Quyển 1: kỷ họ Hồng Bàng, kỷ họ Thục
Quyển 2: kỷ họ Triệu
Quyển 3: kỷ trực thuộc Tây Hán, kỷ Trưng nữ Vương, kỷ nằm trong Đông Hán, kỷ Sĩ Vương
Quyển 4: kỷ ở trong Ngô-Tấn-Tống-Tề-Lương, kỷ tiền Lý kỷ Triệu Việt vương, kỷ Hậu lýQuyển 5: kỷ thuộc Tùy - Đường, ký kết họ Ngô

Bản kỷ: tất cả 19 quyển, tự triều đình đến năm 1675.

Quyển 1: kỷ đơn vị Đinh, kỷ bên Lê
Quyển 2: kỷ nhà Lý: Thái Tổ, Thái Tông
Quyển 3: Thánh Tông, Nhân Tông
Quyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu Hoàng
Quyền 5: kỷ nhà Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông
Quyển 6: Anh Tông, Minh Tông
Quyển 7: Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ Tông
Quyển 8: truất phế Đế, Thuận Tông, thiếu hụt Đế, hồ nước Quý Ly, hồ nước Hán Thương
Quyển 9: kỷ Hậu Trần, kỷ thuộc Minh
Quyển 10: kỷ Lê Hoàng Triều: Thái Tổ
Quyển 11: Thái Tông, Nhân Tông
Quyển 12: Thánh Tông (thượng)Quyển 13: Thánh Tông (hạ)Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy Mục
Quyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Khanh
Quyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh cho Mạc Mậu Hợp
Quyển 17: nạm Tông, Mạc Mậu Hợp
Quyển 18: Kính Tông, Chân Tông, Thần Tông
Quyển 19: Huyền Tông, Gia Tông

19 quyển bạn dạng kỷ lại chia thành 3 phần:

Bản kỷ toàn thư: tự quyền 1 đến quyển 10Bản kỷ thực lục: từ bỏ quyển 11 mang đến quyển 15Bản kỷ tục biên: trường đoản cú quyển 16 đến quyển 19

Bộ Đại Việt sử ký kết toàn thư với bố cục tổng quan như trên đã có được hoàn thành, tương khắc in và công bố vào năm 1697.

Một vấn đề khoa học tập được đưa ra là quá trình biên soạn từ bỏ Lê Văn Hưu cho Lê Hy diễn ra như thế nào, những ai đó đã tham gia vào công trình đó, đóng góp của mọi cá nhân (hay mỗi nhóm) như thế nào và để lại dấu ấn gì trong bộ quốc sử còn lại đến ngày nay?

Muốn giải đáp sự việc trên, bọn họ hãy lấy bộ Đại Việt sử cam kết toàn thư đời chính Hoà làm cửa hàng và ngược chiếc thời gian, nghiên cứu những bộ sử tiền thân của nó, bước đầu từ Đại Việt sử ký kết của Lê Văn Hưu đời Trần.