Bộ Túi Hút Chân Không Bảo Quản Quần Áo, Chăn Màn, Ga Gối, Túi Hút Chân Không

-
Túi HCK vịt 40x50 - 18,000₫Túi HCK vịt 50x70 - 24,000₫Túi HCK vịt 60x80 - 27,000₫Túi HCK vịt 80x100 - 38,000₫Túi HCK vịt 110x130 - 60,500₫Túi HCK trong veo 40x50 - 17,000₫Túi HCK trong suốt 50x70 - 23,500₫Túi HCK trong veo 60x80 - 26,000₫Túi HCK trong suốt 80x100 - 35,000₫Túi nhìn trong suốt 100x110cm - 41,000₫Túi HCK Dr 80x110 - 39,000₫Bơm tay - 22,000₫Máy hút chân ko - 76,000₫

TÚI HÚT CHÂN KHÔNG BẢO QUẢN QUẦN ÁO, CHĂN MÀN, GA GỐI